ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՐՏ 1 ՕՐ
ՏԵՍԱՐԺԱՆ ՎԱՅՐԵՐ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՐՏ 2 ՕՐ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՐՏ ԱՆԺԱՄԿԵՏ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՐՏ 3 ՕՐ