YEREVAN CARD

En top ico 526d38e2e2288c6322f916d5c26fe37642d9d0a7b739a57f7d4f2d3ae9c46622
What's included / Hotels in Yerevan / “AVIATRANS” HOTEL
aviatrans hotel yerevan
aviatrans hotel yerevan
aviatrans hotel Armenia
aviatrans hotel

Whether visiting Armenia for business or pleasure you are invited to the Hotel Aviatrans located in the historic center of Yerevan on Abovyan street - one of the oldest and well-known streets of our capital. The hotel is well positioned both for business and tourism: within three minutes’ walking distance is the Republic Squares, where the Armenian Ministries, Central Bank of Armenia, National Gallery and Museum of History of Armenia, the metro station “Republic Square”, the Vernisage are located, and within 15 minutes’ drive from Zvartnots International Airport.
Hotel Aviatrans is one of the few hotels in Yerevan, the fine location of which enables you to be in the very wake of the city’s events, entertainment and get to know the ancient Armenian culture.
Hotel Aviаtrans is a relaxing and charming home in the center
of Yerevan with many guests returning on a regular basis. We like getting letters or e-mails from satisfied guests or reading their notes in our guest book where they tell us how happy they were staying in hotel Aviatrans. 

 

Հյուրանոցային համարների տեսակները և գները

Բոլոր համարների գները ներառում  են նախաճաշ: Հյուրանոցն ունի անվճար Wi-Fi և մասնավոր ավտոկայանատեղի:

Ստանդարտ Մեկտեղանոց

Հյուրանոցային Գինը

Գինը Երևան Քարտով

Ցածր սեզոն 01.11 - 20.03

26000 դրամ

22100 դրամ

Միջին սեզոն 21.03 - 31.08 

36000 դրամ

30600 դրամ

Բարձր սեզոն 01.09 - 30.10

40000 դրամ

34000 դրամ

Դելյուքս մեկտեղանոց

Հյուրանոցային Գինը

Գինը Երևան Քարտով

Ցածր սեզոն 01.11 - 20.03

30000 դրամ

25500 դրամ

Միջին սեզոն 21.03 - 31.08 

39000 դրամ

33150 դրամ

Բարձր սեզոն 01.09 - 30.10

43000 դրամ

36550 դրամ

Ստանդարտ Երկտեղանոց

Հյուրանոցային Գինը

Գինը Երևան Քարտով

Ցածր սեզոն 01.11 - 20.03

32000 դրամ

27200 դրամ

Միջին սեզոն 21.03 - 31.08 

41000 դրամ

34850 դրամ

Բարձր սեզոն 01.09 - 30.10

45000 դրամ

38250 դրամ

Դելյուքս Երկտեղանոց

Հյուրանոցային Գինը

Գինը Երևան Քարտով

Ցածր սեզոն 01.11 - 20.03

36000 դրամ

30600 դրամ

Միջին սեզոն 21.03 - 31.08 

46000 դրամ

39100 դրամ

Բարձր սեզոն 01.09 - 30.10

50000 դրամ

42500 դրամ

Ստանդարտ Ընտանեկան

Հյուրանոցային Գինը

Գինը Երևան Քարտով

Ցածր սեզոն 01.11 - 20.03

47000 դրամ

39950 դրամ

Միջին սեզոն 21.03 - 31.08 

63000 դրամ

53550 դրամ

Բարձր սեզոն 01.09 - 30.10

67000 դրամ

56950 դրամ

Դելյուքս Ընտանեկան

Հյուրանոցային Գինը

Գինը Երևան Քարտով

Ցածր սեզոն 01.11 - 20.03

53000 դրամ

45050 դրամ

Միջին սեզոն 21.03 - 31.08 

69000 դրամ

58650 դրամ

Բարձր սեզոն 01.09 - 30.10

73000 դրամ

62050 դրամ

15% discount valid for 1 year

Adress 4 Abovyan Str.
           Yerevan 0010, Armenia

Tel +374 60 48-44-84 

Wwwwww.hotelaviatrans.am/